Λεύκωμα – κατάλογος αρχείων και πινάκων 60 σελιδων  Δήμου Θεσσαλονίκης  – 

Δ/ΝΣΗ ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΠΝ. ΚΕΝΤΡΟΥ & ΑΡΧΕΙΩΝ
ΤΜ. ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΠΝ. ΚΕΝΤΡΟΥ Πολιτιστική εκδήλωση ΒΠΚ για το Αρχείο του Ντίνου Χριστιανόπουλου

Leave a comment