Σχεδιασμός & Εκτύπωση

Η Multi Productions από το 2013 έως σήμερα εκδίδει τον Επαγγελματικό Οδηγό Αμαλιάδας
ο οποίος αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που θα φέρει τον επαγγελματία πιο κοντά
στον καταναλωτή καθώς μέσα από αυτόν, ο πολίτης θα μπορεί άμεσα και γρήγορα να βρει
την επιχείρηση που αναζητά στην περιοχή και θα έχει τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με
τον επαγγελματία.
Μέσα από τον πλήρη αλφαβητικό επαγγελματικό κατάλογο ο οποίος θα περιλαμβάνει
ξεχωριστά τις κατηγορίες για κάθε μία επιχείρηση, ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να έχει
άμεση πρόσβαση στα στοιχεία που επιθυμεί ενώ το αναλυτικό ευρετήριο της επωνυμίας της
επιχείρησης και των στοιχείων επικοινωνίας με αυτή, θα δώσουν τη δυνατότητα σε όλους να
διαθέτουν ένα πλήρη έγκυρο και εύχρηστο για κάθε αναζήτηση, βοήθημα.
Ο Επαγγελματικός Οδηγός Αμαλιάδας, έχει διαστάσεις 15Χ21 εκτυπωμένος σε χαρτί
illustration με χοντρό πλαστικοποιημένο εξώφυλλο και στα πιο εξελιγμένα μηχανήματα για
να έχει άριστη ποιότητα. Η έκδοσή του γίνεται σε 12.000 αντίτυπα.

Leave a comment