Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Παροχή Ρευστότητας σε επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα που επλήγησαν από την πανδημία