Δημοσιες Σχεσεις και Στρατηγικη Επικοινωνιας

Δημοσιες Σχεσεις και Στρατηγικη Επικοινωνιας

Οι Δημόσιες Σχέσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων υπηρεσιών
για τη δημιουργία, ενίσχυση και προάσπιση της εικόνας και φήμης επιχειρήσεων
και οργανισμών (προϊόντων και υπηρεσιών τους) και για την ανάπτυξη σχέσεων
με τους συμμετόχους τους (stakeholders) προκειμένου να διευκολυνθεί η επίτευξη
επιχειρηματικών στόχων.

Στην Multi Productions αναλαμβάνουμε:

  • Ενέργειες δημοσίων σχέσεων (δώρα, κάρτες, επικοινωνίες)
  • Εκδηλώσεις δημοσίων σχέσεων
  • Ανάπτυξη Δημοσιότητας
  • Επαφή με τον Τύπο / Δελτία Τύπου / Συνεντεύξεις
  • Διαχείριση σχέσεων με τους πελάτες